| ARHITEKTURNI STUDIO PROATELJE

Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI)

Načrti DGD v večjem merilu 1:50 s podrobnejšim opisom gradnje, shemo oken, detajli, popisom gradbeno-obrtniških del z namenom iskanj ponudb izvajalcev gradnje.

Vaš partner pri izgradnji

Izberi pravo rešitev

PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

Prešernova 14a
5270 Ajdovščina
Slovenija