| ARHITEKTURNI STUDIO PROATELJE

Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.

Vaš partner pri izgradnji

Izberi pravo rešitev

PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

Prešernova 14a
5270 Ajdovščina
Slovenija