| ARHITEKTURNI STUDIO PROATELJE

Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

Želje naročnika, scenarij delovanja objekta, funkcionalnost objekta, vedute na parceli, idejno zasnovo vam pošljemo po email-u in vi se lahko z ustrezno GRAPHISOFT aplikacijo sprehajate po objektu na vašem računalniku, tablici ali pametnem telefonu.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenje-dajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Vaš partner pri izgradnji

Izberi pravo rešitev

PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

Prešernova 14a
5270 Ajdovščina
Slovenija